Search

11. จะลงทะเบียนอัลบั้มโดยใช้การ์ดNemoแบบ NFC แต่ข้อความ Pop-up เด้งขึ้นมาตลอด

หลังจากแตะการ์ดNemo 1 ครั้งแล้ว ให้แยกการ์ดNemo ออกจากอุปกรณ์
เนื่องจาก NFC ของการ์ดNemo สามารถอ่านได้แม้ในระยะห่างประมาณ 10 ซม. ฉะนั้น ข้อความ Pop-up จะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่ออุปกรณ์และการ์ดอยู่ใกล้กัน