Search

32. Saya tidak dapat mengimbas NEMO Card (Jenis QR).

Jika anda mengimbas Kod QR daripada manual NEMO Card dan bukannya NEMO Card, anda tidak boleh mendaftarkan NEMO Album.
Reka bentuk manual NEMO Card boleh diubah, tetapi Kod QR dalam manual adalah sama.
Selepas mengimbas Kod QR daripada manual NEMO Card, anda akan menerima manual mudah alih yang diterjemahkan dalam 12 bahasa. NEMO Album menyediakan pakej ringkas dengan manual mudah alih.
Sekali lagi, Kod QR NEMO Card adalah sama seperti imej di bawah.
Selepas mengimbas Kod QR NEMO Card pada aplikasi NEMOZ, anda boleh beralih ke halaman untuk mendaftar album.
<Imbas Kod QR NEMO Card dalam aplikasi Nemoz>